Selvopphøyde mennesker / Selvhøytidelighet / Beundring

Mennesker som hever seg selv over andre for at de skal briljere og få all oppmerksomhet er en selvskapt «fasade» for å få andre til å beundre seg – faren for maktmisbruk ligger her.

Ingen er så fantastiske at de fortjener nesegrus behandling/oppførsel. Vi har alle våre svakheter. Problemet er at mange lar seg blende av en slik «fasade» og vil prøve å oppnå bekreftelse/godkjennelse fra en slik person – noe de aldri vil få, for den «selvopphøyde» er meget usikker på seg selv.

Selvhøytidelige mennesker har gjerne de største følelsesmessige svakhetene, men har funnet ut at de er gode innenfor ett eller annet felt. De bruker dette for alt det er verdt for å hevde seg – virke som de har greie på alt (altvitende) og «guddommelige».

Vi mennesker har behov for å bli LIKT/motta kjærlighet, men da må man finne de menneskene som har et sunt grep om virkeligheten, realiteten, erkjenning av sin egen menneskelighet – som tar hensyn til sitt egenverd, sine følelser og behov. Mennesker uten fordømmelse og med forståelse.

Det triste er at mange tror de ikke er bra nok, fordi de har latt seg «blende». De har strevet etter gunst og bekreftelse og ikke mottatt den ønskede reaksjonen av å bli likt/verdsatt -fordi de ikke visste bedre.
Med en oppførsel som er i tråd med ens egne verdier, gjør at man ikke trenge bekreftelse i det hele tatt, fordi man oppfører seg i tråd med holdninger man liker og verdsetter. Da får man følelsen av å være god nok som man er – og liker den man er.

Dette står ikke i kontrast til det faktum at vi skal bli glade for vanlig oppmerksomhet, ros og omtanke fra andre. Det er det bare å TA IMOT MED ÅPNE ARMER – så sant man føler det er ekte. Resultatet er et liv i GLEDE – en energi med letthet og varme hvor vi kan «øse» av vår overflod i møte med andre mennesker.

SANNSI / GW

Total Page Visits: 974 - Today Page Visits: 1