Allegori

Og det var morgen da Gud sto framfor sine tolv barn og i hver av dem plantet han det menneskelige livets frø. En etter en trådde barna fram for å motta sin utvalgte gave.

Til deg VÆR gir jeg mitt første frø, for at du skal ha æren av å plante det. Og for hvert frø du planter skal en million fler mangfoldiggjøres i dine hender. Du kommer ikke til å få tid til å se frøene vokse ettersom alt du planter skapes mer som må plantes. Du skal være den første til å gjennomtrenge menneskenes sinn med min Ide. Men det er ikke din oppgave å gi næring til ideen eller sette spørsmålstegn ved den. Ditt liv er handling, og den eneste handlingen jeg tilskriver deg er å begynne å gjøre menneskene bevisste om min skapelse.
For ditt gode arbeide gir jeg deg dyden SELVAKTELSE.

Deg TYR gir jeg makten til å oppbygge frøet til substans. Din oppgave er stor og krever tålmodighet i det du må avslutte alt som er begynt, for ellers spres frøene med vinden. Du må ikke stille spørsmål eller skifte mening halvveis eller være avhengig av andre til det jeg ber deg om å gjøre.
For dette gir jeg deg STYRKENS gave. Bruk den klokt.

Til deg TVILLING gir jeg spørsmålene uten svar, slik at du må bringe forståelse til alle om hva menneskene ser omkring seg. Du får aldri vite hvorfor menneskene snakker eller lytter, men i din søken etter svaret skal du finne min gave, som er KUNNSKAP.

For deg KREPS skal din gjerning være å lære menneskene følelser. Min ide er, er at du skal få dem til å le og gråte, for at alt hva de ser og tenker kan komme til fult uttrykk innenfra. Til det gir jeg deg den gaven som rommer FAMILIEN, for at ditt indre vesen må mangfoldiggjøres.

Deg LØVE gir jeg jobben å framvise til verden Min Skapelse i all sin glans. Men du må ta deg i akt for stolthet og alltid huske at det er Min Skapelse, ikke din. For om du glemmer dette skal menneskene forakte deg. Det finnes så mye glede i det arbeidet jeg gir deg om du gjør det godt.
Av den grunn skal din gave være ÆRE.

Av deg JOMFRU ber jeg om en undersøkelse av alt menneskene har gjort med Min Skapelse. Du skal nøye undersøke resultatene og minne om deres feil, slik at Min Skapelse gjennom deg kan bli fullkommengjort.
For å gjøre dette er min gave til deg TANKENS RENHET.

Til deg VEKTEN gir jeg oppgaven å tjene, for at menneskene må bli oppmerksomme på sine plikter ovenfor andre. Slik at det må lære å samarbeide og få evnen til å speile den andre siden av sine handlinger. Jeg vil sette deg over alt der det finnes disharmoni, og for dine anstrengelser vil jeg gi deg gaven KJÆRLIGHET.

Til deg SKORPION gir jeg en meget vanskelig oppgave. Du skal få evnen til å kjenne menneskenes sinn, men jeg vil ikke tillate deg å snakke om hva du lærer. Mange ganger skal du smertes av det du ser, og i din smerte vil du vende deg bort fra Meg og glemme at det ikke er Meg, men forvanskningen av Min Ide som forårsaker din smerte. Du skal se så mye av mennesket at du kommer til å se det som dyr og kjempe så mye med dyreinstinktene i deg selv, at du kommer til å fare vill. Men når du til sist kommer tilbake til Meg Skorpion, har jeg den høyeste gaven til deg, MÅLBEVISSTHET.

SKYTTE, jeg ber deg om å få menneskene til å le, fordi de ved misforståelsen av Min Ide blir bitre. Gjennom latter skal du gi menneskene håp, og gjennom håpet vende deres øyne tilbake til Meg. Du skal berøre mange liv, om bare for et øyeblikk, og du skal kjenne til den rastløshet som finnes i hvert liv du berører. Til deg Skytte gir jeg gaven UENDELIG OVERFLOD, for at du må spre deg ut tilstrekkelig for å kunne nå inn til hver mørk plass og bringe den lys.

Av deg STEINBUKK ber jeg om å arbeide i ditt ansikts sved, for at du må lære menneskene å arbeide. Din gjerning er ikke lett, for du skal kjenne alle menneskers anstrengelser på dine skuldre, men for dine byrders åk legger jeg menneskenes ANSVAR i dine hender.

Til deg VANNMANN gir jeg begrepet fremtid, for at menneskene må se andre muligheter. Du kommer til å lide ensomhetens smerte da jeg ikke tillater deg å personliggjøre Min Kjærlighet. Men for å vende menneskenes øyne mot nye muligheter gir jeg deg gaven FRIHET for at du i din frihet må fortsette å tjene menneskeheten når den måtte behøve deg.

Til deg FISK gir jeg den vanskeligste oppgaven av alle. Jeg ber deg samle inn alle menneskenes sorger og returnere dem til meg. Dine tårer skal til sist bli mine tårer. Den sorg du absorberer er virkningen av menneskenes misforståelse av Min Ide, men du skal gi dem medfølelse, for at de må forsøke igjen. For denne, den vanskeligste gjerningen, gir jeg den største gaven av alle. Du kommer til å være den eneste av mine tolv barn som skal forstå Meg. Men denne forståelsens gave er til deg Fisk, for når du forsøker å spre den til menneskene vil de ikke høre.

…..Deretter sa Gud: Dere har hver og en av dere en del av Min Ide. Dere må ikke forveksle denne del med HELE Min Ide, og dere må heller ikke ønske å bytte deler med hverandre. For hver og en av dere er fullkomne, men dere skal ikke vite dette før dere alle tolv er EN. Da skal hele Min Ide bli avslørt for hver og en av dere.

Og barna gikk bort, hver og en bestemt på å gjøre sitt beste for å kunne motta sin gave. Men ingen forsto fult ut sin oppgave eller sin gave, og da de rådville vendte tilbake sa Gud: Dere tror hver og en at andre gaver er bedre, derfor tillater jeg dere å bytte. Og for et øyeblikk var barna fylt av glede, mens de alle overveide den nye oppgavens muligheter.

Men Gud lo mens han sa : Dere kommer til å vende tilbake til meg mange ganger og be om befrielse fra deres oppgave, og hver gang skal jeg oppfylle deres ønske. Dere kommer til å gå igjennom talløse inkarnasjoner innen dere har fullført den første oppgaven jeg ga dere. Jeg gir dere mange sjanser til å gjøre den, men når den først er fullført kan dere være hos Meg.

Oversettelse fra en bok av Martin Schulman

Randi Kristiansen

Total Page Visits: 1861 - Today Page Visits: 2