Renate Elida – White Feather Sjaman


Om Renate

Jeg er White Feather Sjaman® og studerer for å bli lærer i denne tradisjonen. Som sjaman har jeg en veldig nær relasjon til naturen, og jeg jobber tett med kraftdyr og andre lysvesen. Min oppgave som sjaman er blant annet å formidle beskjeder og energi fra Moder Jord og det Guddommelige til mennesker. I tillegg til kraftdyr, bruker jeg runer som orakel og veiledning.

Jeg vet at alt i naturen lever, at alt har sin egen balanse og sin naturlige rytme; også du. Når du møter utfordringer i livet, eller når du ikke klarer å se hva som er den mest harmoniske veien videre kan jeg hjelpe deg meg å se hvilket skritt videre som best kan hjelpe de med å finne tilbake til deg selv.
I healing bruker jeg både runer, kraftdyr og teknikker fra Rainbow Reiki®. Jeg arbeider helhetlig, og gir i tillegg råd om urter eller små kostholdsendringer.

Jeg er 1.Dan Mester i Rainbow Reiki®, og jobber til daglig som healer og veileder. Jeg arrangerer også sjamanistiske ritualer og holder ulike kurs og seminarer. Jeg studerer biologisk medisin og har blant annet eksamen i grunnmedisin, urtemedisin og naturmedisinsk filosofi.

I mitt syn kan en dyktig sjaman kun arbeide ut ifra kjærlighet og takknemlighet, med et åpent hjerte. Det er bare på denne måten jeg virkelig kan samarbeide med lysvesenene rundt oss. Jeg vet også at vi kom til denne fysiske verden av en grunn, og vi må alle forholde oss til den på best mulig måte. Det er de praktiske valgene du tar som styrer hvilken skjebne du går mot, og jeg vil ofte gi praktiske råd både når det kommer til kosthold og handlinger.

Jeg tror fasitsvaret på hvordan fremtiden blir, ikke finnes. Det finnes bare valg, mer eller mindre styrt av kjærlighet, og ofte trenger vi hjelp til å se hva det mest optimale valget videre er.
Dersom du er interessert i en ren spåsamtale, anbefaler jeg derfor at du tar kontakt med en av våre andre dyktig medarbeidere.

Varme hilsener fra Renate Elida

2 Liker

Ring nå for en hyggelig og opplysende samtale!


 

Teletorg

82 09 72 22

Pris kr 26,- per minutt

Sentralbord

81 55 20 70

Forskuddsbetaling eller faktura