Når tanker blir til følelser og omvendt

Vi tenker ca 5000 tanker hver dag. Og ikke alle trenger vi å tenke.

Alle forsøker ubevisst å fortrenge ubehagelige og vonde følelser. Spesielt gjør vi det med følelser som har sitt utspring i fortiden vår.
De erfaringer vi går videre med, er ikke alltid gode. Og de vil påvirke resten av livet ditt, enten du vil eller ikke. Selv om du hele tiden avviser de vonde følelsene, lar ikke hjernen seg lure så lett. Den kjenner nemlig igjen disse følelsene og lager tanker av dem.

Dette kaller vi automatiske tanker. Den følelsen du fikk når en bestemt situasjon oppstod, vil hjernen vår kjenne igjen når en lignende situasjon oppstår. Dersom denne syklusen repeteres ofte nok, vil enhver situasjon som ligner den som utløste følelsen, skape tanker som underbygger følelsen og situasjonen den oppsto i.

Blir du fks stadig såret og skuffet i nære relasjoner, vil den repeterende syklusen fortelle deg at du ikke skal involvere deg følelsesmessig fordi du kan bli såret nok en gang. Dette skjer helt automatisk, Det er på en måte vårt mentale immunsystem som forsøker å forhindre at vi får de vonde følelsene. Ofte kan vi kjenne en sterk trang til å komme vekk fra en situasjon, ikke fordi den er direkte ubehagelig, men den kan minne om en annen situasjon der vi følte ubehag. Følelser er vårt psykologiske navigasjonssystem, og det er ikke situasjonen vi vill vekk fra, men følelsen den gir. Fortiden innhenter nåtiden, følelser har blitt til tanker, og tanker har blitt til følelser, som igjen blir til nye tanker. Og man sitter fast.

Derfor er det viktig å bli mer bevisst på hva man tenker og hvorfor. Og at man spør seg selv fks, hvorfor kommer den tanken nå, hvorfor kjenner jeg på den følelsen jeg gjør, hvor stor er muligheten for at situasjonen jeg ble såret i oppstår på nytt.?? Mange følelser og tanker er et resultat av en fortid, og de minnene man har. Gjennom å lære å kjenne igjen disse tankene og følelsene, kan man bearbeide dem, og legge de bak seg. Så ta deg en opprydding i tankene og følelsene dine, du vil bli overrasket over hvor mange du faktisk kan legge vekk. Klem fra May Lena.

Total Page Visits: 2061 - Today Page Visits: 1