Medium, klarsynt, synsk og andre begreper


Alternative Begrep

Gjennom tidens gang har mange av ordene vi bruker i den alternative verden fått en del forvirrende og kryssende betydninger. Meningene er nokså mange og ofte veldig sprikende på ordets egentlige definisjon og betydning.

Mange bruker begrepene om hverandre, og forvirring oppstår når vi ikke er enige om hva vi egentlig snakker om. Jeg vil i denne artikkelen forsøke å gi større klarhet rundt de forskjellige fenomenene.

Intuisjonen styrer seg selv, i forhold til at den bare er der; man bare vet, og man bare føler.

Medium

Å være et åndelig medium, vil si at du er et bindeledd mellom den fysiske og den åndelige verden. Medium er ofte mennesker som er sensitive for åndelige innflytelse, og de kan formidle kontakt med de avdødes ånder. Derfor kaller vi de medium. De kommuniserer med åndeverden gjennom forskjellige metoder, for eksempel muntlig, skriftlig, ved syn eller intuisjon. Kommunikasjonen med åndeverden varierer fra medium til medium, noen tolker det de ser, føler og tar inn, mens andre får klare beskjeder gjennom ord og mer konkrete bilder.

Vi kan i utgangspunktet alle være medium, et bindeledd til den åndelige og spirituelle verden. Ikke alle er åpne for å utvikle sine evner innen det åndelige perspektivet, men vi er alle bærer av evnene i større og mindre grad. Det finns en del kurs innen feltet, og meditasjon er en fin måte å starte på. Selvutviklingskurs kan for mange være det utgangspunktet man trenger for å åpne seg mot sin åndelige og spirituelle vekst.

Klarsynt/synsk/clairvoyance


Å ha klarsyn/synskhet/clairvoyance vil si at du henter opplysninger gjennom syn, følelser og energier som gir seg til kjenne for deg. Begrepene er godt flettet inn i hverandre, og også her er meningene delte om disse ordene egentlig er ett og samme. Opplysningene kommer gjerne frem ved hjelp av energistrømmer som kanaliseres direkte til innehaver av evnen. Klarsynthet kan omtales som en «sjette sans» utenom de fem vanlige. Det er ikke uvanlig at den klarsynte, synske eller den clairvoyante personen i tillegg benytter hjelpemidler for å sortere den informasjonen som kommer inn.

Hjelpemidler som ofte benyttes er Tarotkort, englekort, pendel, runer, krystaller, automatskrift m.m.
Å inneha denne evnen bety at man kan forutse hendelser, finne tapte gjenstander og søke løsninger til den personen de kanaliseres inn på. Mange klarsynte, synske og clairvoyante personer benytter seg også av Tarotens kunst og kan gjennom symbolikken i kortstokken hjelpe med å guide i riktig retning når man står ved veivalg eller andre utfordringer i livet.

Intuisjon


For mange vil dette ordet kunne sammenlignes med magefølelsen. Også her er det delte meninger om ordets betydning. Det tvistes om det baserer seg på følelser eller erfaringer som blir satt i sammenheng med opplevelsen som gjør intuisjonen gjeldende. Det som det imidlertid er enighet om er at dette er ikke styrte prosesser i hjernen. Man styrer ikke selv hva man intuitivt får inn i årsakssammenhengen. Følelsen, erfaringen og kunnskapen om det som kommer opp bare er der. Intuisjonen er en umiddelbar forståelse uten hjelp av refleksjon eller resonnement, og vi kan ikke alltid verifisere den empirisk eller rettferdiggjøre den rasjonelt.

Dette er i motsetning til innsikt, hvor man plutselig forstår sammenhengen mellom problem og løsning. Intuisjonen styrer seg selv, i forhold til at den bare er der; man bare vet, og man bare føler. Mange har vansker med å stole på denne evnen, og ofte blir den bare viftet bort. Man opplever ofte at man irettesetter seg selv i ettertid fordi man ikke lyttet til det som intuitivt bare dukket opp.
Man kan fint trene opp intuisjonen sin, og noen er mer intuitiv enn andre. Intuisjonen er som regel godt utviklet når man er klarsynt/synsk/clairvoyance.


– Nina

Ring nå for en hyggelig og opplysende samtale!


 

Sentralbord

81 55 20 70

Forskuddsbetaling eller faktura

 
Total Page Visits: 2666 - Today Page Visits: 1