Selvutvikling


Selvutvikling

Jeg vil starte denne artikkelen med å gjengi hva en pasient sa til meg en gang. Selvutvikling er å vikle seg ut av det man i årenes løp har viklet seg inn i. En perfekt forklaring på hva denne prosessen faktisk er.

Dine tanker, handlinger og følelser definerer deg som person, så selvutvikling er kort fortalt at man bruker sine kunnskaper og erfaringer til positiv endring. Man gjør problemer til muligheter. På fagspråket kalt eksistensiell psykologi.

Psykologisk sett betyr det at man må gå inn i sitt eget psyke og foreta en indre reise mot ubeviste følelsesmessige prosesser. Gestaltterapi og psykoterapi er eksempler på slike reiser. Traumebehandling kan være et annet eksempel.
Her plukkes tidligere erfaringer på en måte fra hverandre, og prøves opp mot personens kunnskap. Hva har egenerfaringene medført av dårlige og gode opplevelser?  Hvordan kan vi bruke de positive egenerfaringene for å håndtere de negative?

Det er uansett viktig at man lærer seg å sette grenser for hva man vil og ikke vil. Ingen kan tvinge deg til noe som helst.

For å starte denne reisen, må man bevist tenke over hva man gjør i gitte situasjoner.  Hva reagerte jeg på og hvilke tanker hadde jeg?  Hvilken opplevelse hadde jeg i situasjonen? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang situasjonen oppstår?  Også psykososiale forhold må tas med, fordi dette regulerer samspillet vi har i forhold til andre mennesker.

Alt dette høres unektelig enkelt ut, men dette er ikke en jobb man gjør over natten. Spesielt startfasen kan være vanskelig, da man kanskje ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvor man skal begynne.

Her kan eventuelt en psykolog være til hjelp med å starte prosessen, innlærte mønstre og tankeganger må endres og læres på nytt.  Det vi tidligere har hatt negativt fokus på, må erstattes av en positiv vinkling, både i forhold til psykosomatiske og psykososiale forhold.
Det er uansett viktig at man lærer seg å sette grenser for hva man vil og ikke vil. Ingen kan tvinge deg til noe som helst. Klarer vi ikke å sette disse grensene, vil den positive utviklingen stoppe opp. Å være herre i eget liv, er det første skritt mot selvutvikling.


– May Lena

Ring nå for en hyggelig og opplysende samtale!


 

Sentralbord

81 55 20 70

Forskuddsbetaling eller faktura

 
Total Page Visits: 2329 - Today Page Visits: 1